Suntingan Teks Serat Weddhataya: Piwulang Joged Utawi Piwulangan Mendhet Raosipun Beksa Wireng Kina (RP 392)

Judul : Suntingan Teks Serat Weddhataya: Piwulang Joged Utawi Piwulangan Mendhet Raosipun Beksa Wireng Kina (RP 392)
Penulis : Sekar Diah Prasistiya
Penerbit : Perpusnas Press
ISBN/ISSN :
e-ISBN/e-ISSN : 978-623-7871-32-3 (pdf)
Halaman : 150
Tahun Terbit : 2020
Penyunting :
Tata Letak :
Desain Cover :
Abstraksi :